قوانین عمومی

کلیه قوانین و شرایط فروشگاه اینترنتی بایلی شاپ منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران و تجارت الکترونیک می باشد و همچنین بایلی شاپ در راستای حفظ حریم خصوصی کاربران خود،همواره در تلاش است.

عضویت در بایلی شاپ به منزله پذیرش و آگاهی کامل از قوانین می باشد و کاربران موظف اند تا قوانین ذکر شده را در خرید ها و فعالیت های خود رعایت کنند.