حریم خصوصی

فروشگاه اینترنتی بایلی شاپ برای ارائه خدمات و پشتیبانی هر چه بهتر خود،نیازمند اطلاعات صحیح کاربران می باشد که در حین ثبت نام باید به طور دقیق تکمیل شود.بایلی شاپ اطلاعات کاربران را محرمانه می داند و همواره در حفظ اطلاعات شخصی کاربران می کوشد.

همچنین وب سایت به هیچ عنوان مجاز به انتشار یا فروش اطلاعات اشخاص به سایر را ندارد.

بستن
مقایسه