شرایط ثبت نام

کاربر در این مرحله باید گزینه موردنظر را انتخاب نموده (مشتری یا فروشنده) و اطلاعات شخصی و هویتی خود را طبق فرم ثبت نام که به او نمایش داده می شود،به صورت دقیق و واضح تکمیل کند.کاربران همچنین میتوانند پس از ثبت نام،از بخش پروفایل اطلاعات خود را ویرایش کنند.

بستن
مقایسه