شرایط تحویل و دریافت کالا

مشتری موظف است هنگام تحویل سفارش خود،فاکتورسفارش را در حضور مامور پست بررسی و تایید نماید.بدیهی است امضا و تایید مشتری به منزله صحیح بودن فاکتور سفارش می باشد.

بستن
مقایسه